Realizacje zakończone - Obiekty przemysłowe

Bulwar Wiślany

Lokalizacja: Kraków, ul. Przy Moście

Remont bulwaru dolnego na prawym brzegu Wisły w rejonie ul. Przy Moście wymagał zastosowania nietypowego sprzętu i szczególnych środków ostrożności, ze względu na niebezpieczeństwo obsunięcia się uszkodzonego nabrzeża. INTER-BUD wykonał prace na przestrzeni lipiec-październik 2003 roku wywiązując się zarówno z terminów jak i jakości robót. Wahania poziomu Wisły wymagały ścisłej koordynacji prac z obsługą stopnia wodnego Dąbie.