Realizacje zakończone - Obiekty przemysłowe

Pompownia Zator

Lokalizacja: Rejon stopnia wodnego Smolice

Zakres robót powierzonych firmie INTER-BUD wiązał się z likwidacja skutków powodzi w roku 2001 oraz rozbudową i modernizacją pompowni wraz z przyległymi obiektami technologicznymi i infrastrukturą. Modernizację zakończono zgodnie z wyznaczonym terminem, czyli w sierpniu 2004 roku, po trzech miesiącach borykania się z trudnym terenem zalewowym i kaprysami pogody.