Realizacje zakończone - Obiekty przemysłowe

Wyburzenia obiektów przemysłowych

Lokalizacja: Łódź, Al. Piłsudskiego

Prace rozbiórkowe obiektów budowlanych, będących dawniej budynkami produkcyjnymi i technicznymi na terenie ZWCh "Chemitex-Anilana" INTER-BUD realizował na przestrzeni sierpień-październik 2003 roku. Wyburzono 6 800 m2 poprodukcyjnej substancji zamieniając ja w 8 900 m3 gruzu, który następnie posegregowano, pokruszono i zutylizowano odpady nieużyteczne dla przyszłego procesu budowlanego.