Realizacje zakończone - Budownictwo mieszkaniowe

Punktowiec "Na Kozłówce"

Lokalizacja: Kraków, ul. Polonijna

Przy ul.Polonijnej w Krakowie INTER-BUD wybudował dla SM „Na Kozłówce” 11-piętrowy blok o kubaturze 14 560 m3 z 53 mieszkaniami o łącznej p.u. 2 678 m2. Dwie dolne kondygnacje budynku zajmuje garaż. Budowę realizowano w trudnych warunkach gruntowych (duże nachylenie terenu, wysoki poziom wód gruntowych) i trwała ona od lipca 2007 do grudnia 2008r.